1. Czym zajmowałeś się przed dołączeniem do Sogexia?

Przed dołączeniem do Sogexia pracowałem w dziale doradztwa w zakresie zgodności dla głównych luksemburskich podmiotów bankowych (banków detalicznych i inwestycyjnych).

Wcześniej byłem inspektorem URSSAF. Dzięki moim przeszłym i obecnym doświadczeniom zawsze pracowałem w dziedzinie kontroli i zarządzania ryzykiem.

2. Dlaczego dołączyłeś do Sogexia?

Natychmiast przyciągnęła mnie możliwość wzięcia odpowiedzialności za zgodność w młodym fintechu i opracowania całej polityki bezpieczeństwa finansowego.

3. Jak podsumowałbyś proces rekrutacji?

W dziale compliance skupiamy się na umiejętnościach i potencjale, jaki każdy nowy pracownik może wnieść do naszych zespołów. Nasz proces rekrutacji przebiega zasadniczo w 4 fazach, w zależności od profilu stanowiska, którego poszukujemy:

  1. Wstępna weryfikacja otrzymanych aplikacji;
  2. Wstępna rozmowa telefoniczna w celu omówienia wstępnych powodów złożenia aplikacji i określenia zainteresowania kandydata danym stanowiskiem;
  3. Ocena wiedzy biznesowej kandydata w formie pytań wielokrotnego wyboru. Kandydat jest następnie informowany o niektórych udzielonych odpowiedziach w celu przeanalizowania ich rozumowania;
  4. Dogłębna dyskusja na temat motywacji kandydata oraz jego umiejętności interpersonalnych i zawodowych.

4. Co zrobiło na Tobie wrażenie w procesie integracji?

Sogexia jest średniej wielkości firmą, więc nasz proces wdrażania nie jest porównywalny z procesem bardzo dużej firmy, która ma bardzo rozbudowany proces HR, szczególnie w zakresie planowania kariery. Mimo to kładziemy duży nacisk na powitanie nowych pracowników, szkolenie ich i budowanie lojalności wśród naszych rekrutów.

5. Opowiedz nam o swojej roli jako Compliance Officer w Sogexia.

Instytucja finansowa podlega zestawowi przepisów i zasad etycznych, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe firmy i jej pracowników. Stanowisko Compliance Officer wchodzi w zakres tych przepisów. To właśnie specjalista ds. zgodności jest odpowiedzialny za opracowanie zasad w porozumieniu z kierownictwem wyższego szczebla.

Są oni często określani jako “specjaliści ds. zgodności”. Inspektor ds. zgodności jest odpowiedzialny za identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz wdrażanie środków ograniczających ryzyko.

Jest on również odpowiedzialny za opracowanie procedur i narzędzi identyfikowalności w celu ułatwienia wdrożenia tych restrykcyjnych, ale niezbędnych zasad. Po wdrożeniu tych zasad specjalista ds. zgodności musi zapewnić ich prawidłowe stosowanie poprzez rygorystyczne i skrupulatne monitorowanie.

6. Jakie cechy są potrzebne, aby odnieść sukces jako specjalista ds. zgodności?

Aby pełnić tę rolę, należy opanować pewne kluczowe umiejętności prawne, finansowe i handlowe. Muszą znać wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje. Muszą oni również być stale na bieżąco z nowymi rozwiązaniami w zakresie systemów kontroli.

Dobry specjalista ds. zgodności jest szczególnie skrupulatny i zorientowany na szczegóły. Są zatem zorganizowani i metodyczni w swojej pracy kontrolnej.

Są uczciwi, a ich praca wymaga wysokiego poczucia etyki i odpowiedzialności. Doradzając wszystkim pracownikom i decydentom, musi wykazać się dyplomacją i umiejętnościami dydaktycznymi. Dobre umiejętności interpersonalne i dobre umiejętności pisania są oczywistymi atutami na tym stanowisku.

7. Jak podsumowałbyś swoją codzienną pracę jako Compliance Officer w Sogexia?Wdrażanie procesów zgodności.

Wdrażanie procesów zgodności.

W obliczu stale zmieniających się standardów, moim pierwszym zadaniem jest identyfikacja przepisów, ustawodawstwa i dyrektyw europejskich mających zastosowanie do Sogexia. Aby przewidywać zmiany legislacyjne i regulacyjne, muszę regularnie obserwować przepisy.

Następnie wymieniam wszystkie procedury i metodologie regulujące usługi Sogexia. Być może będę musiał wdrożyć procesy zapewniające zgodność z wcześniej zidentyfikowanymi standardami, wprowadzić zasady etyczne (kodeks postępowania antykorupcyjnego, kartę zgodności itp.) lub sporządzić mapę ryzyka.

Zapewnienie zgodności z przepisami i procesami.

Przez cały czas trwania mojego zadania upewniam się, że działania działów firmy Sogexia są zgodne z przepisami i procesami. W tym celu przeprowadzam audyty w różnych działach, przeprowadzam kontrole i sporządzam raporty z działalności.

Oceniam sytuację klientów lub dostawców i wydaję zalecenia przed jakąkolwiek operacją handlową.

Kontynuuję monitorowanie i regularnie ostrzegam kierownictwo Sogexii o napotkanych problemach i zmianach w procesach, które należy wprowadzić.

Komunikacja i szkolenia.

Aby zapewnić, że działania działów firmy są zgodne z przepisami, regularnie komunikuję się z kierownikami działów i zespołami na temat procedur, których należy przestrzegać. Koordynuję i wdrażam inicjatywy szkoleniowe dla pracowników.

8. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem na stanowisku Compliance Officer?

Przekonanie wszystkich pracowników Sogexia o konieczności stosowania obowiązujących zasad i procedur. Zasady nie powinny być postrzegane jako przeszkoda, ale jako ramy dla firmy.

Moim obowiązkiem jest wzbudzanie poczucia zaufania i nie bycie postrzeganym jako cenzor przez moich pracowników, ani przez kierownictwo, ani przez linie biznesowe.

9. Która z 6 wartości Sogexia najbardziej do Ciebie przemawia i dlaczego?

Innowacyjność. Sogexia działa na wysoce konkurencyjnym rynku europejskim.

Aby umożliwić nam oferowanie produktów i usług, które spełniają oczekiwania naszych obecnych i przyszłych klientów, jednocześnie wyróżniając nas na tle konkurencji, musimy budować strategię rozwoju wokół innowacji, w tym dla działu zgodności.

Często wymaga to kwestionowania istniejących praktyk i otwartości na odkrywanie nowych pomysłów.

6 wartości Sogexia:

  • Doskonałość: Dostarczanie wysokiej jakości usług, zapewnienie wyjątkowego doświadczenia klienta przy każdej interakcji;
  • Innowacyjność: Ciągłe dążenie do wdrażania nowych technologii i innowacji w celu poprawy jakości obsługi klienta;
  • Dostępność: Udostępnianie rachunków płatniczych każdemu, niezależnie od położenia geograficznego czy sytuacji finansowej;
  • Przejrzystość: Oferowanie modelu cenowego 100% pay-as-you-go, bez ukrytych warunków lub opłat;
  • Odpowiedzialność: Ochrona danych i środków naszych klientów przez cały czas;
  • Empatia: Ulepszanie naszych usług w oparciu o opinie naszych klientów.

10. Przed dołączeniem do Sogexia pracowałeś dla innych firm. Czy możesz opisać, czym różni się Twoje doświadczenie w Sogexii od poprzednich?

Sogexia to ekscytująca przygoda. W przeciwieństwie do bardzo dużych organizacji (władz publicznych i instytucjonalnych firm prywatnych), Sogexia pozwala nam rozwijać się w innowacyjnym środowisku na ludzką skalę.

Firma ma również prawdziwe pragnienie doskonałości w swojej pracy, ale w opiekuńczym środowisku.

To również może cię zainteresować

Ktoś z otworzył konto przed chwilą