W naszej ofercie znajdują się bezpłatne:

  • Rachunek płatniczy
  • Przekazy wychodzące, polecenia zapłaty i płatności w euro
  • Zarządzanie kontem i kartą
  • Portal internetowy i portal dla smartfonów
  • E-wyciągi i transakcje w czasie rzeczywistym
  • Narzędzie do analizy wydatków
  • Obsługa klienta przez e-mail i telefon
  • Dostęp do Sogexia Club
Ceny w 100% na zasadzie pay-as-you-go - bez zobowiązań lub subskrypcji

Osoby fizyczne


Firmowe

Rachunek płatniczy
Otwarcie konta OFEROWANY OFEROWANY
Nieograniczona historia transakcji OFEROWANY OFEROWANY
Zarządzanie kontem
opłata za brak aktywności w wysokości 3 EUR/miesiąc zostanie naliczona po upływie dziewięciu miesiący całkowitego braku aktywności
OFEROWANY OFEROWANY
Interwencja ręczna OFEROWANY OFEROWANY
Odrzucony przelew bankowy OFEROWANY OFEROWANY
Przelew wychodzący OFEROWANY OFEROWANY
Polecenie zapłaty (odbiór i odrzucenie) OFEROWANY OFEROWANY
Natychmiastowy przelew przychodzący z innego konta Sogexia OFEROWANY OFEROWANY
Przychodzący przelew bankowy
Jest to główne źródło opłat.
Zastąpiliśmy zwykłe płaskie opłaty prostą opłatą, która jest sprawiedliwa dla wszystkich i należna tylko wtedy, gdy korzystasz z konta.
Kwota (€) Opłaty
2,00%
≥ 11 000 1,25%
≥ 55 000 1,00%
≥ 150 000 0,80%
≥ 300 000 0,60%
≥ 750 000 0,45%
≥ 1 500 000 0,30%
≥ 3 000 000 0,20%
Kwota (€) Opłaty
1,25%
≥ 55 000 1,00%
≥ 150 000 0,80%
≥ 300 000 0,60%
≥ 750 000 0,45%
≥ 1 500 000 0,30%
≥ 3 000 000 0,20%
Depozyty w gotówce 0,90 € + 4,00% 0,90 € + 4,00%
Depozyty kartą kredytową 2,50% 2,50%
Mastercard® (zwykłe)
Aktywacja karty z portalu internetowego i dostarczenie kodu PIN OFEROWANY OFEROWANY
Płatność w punktach sprzedaży i online OFEROWANY OFEROWANY
Unieważnienie karty OFEROWANY OFEROWANY
Blokowanie/odblokowywanie karty OFEROWANY OFEROWANY
Zamówienie karty z portalu internetowego i odnowienie
Ważność przez 3 lata
9,90 € 14,90 €
Zarządzanie miesięczne OFEROWANY OFEROWANY
Wypłata w bankomacie 1 € 3 €
Narzut walutowy
Płatność lub wypłata gotówki z bankomatu w walucie innej niż euro
2,95% 2,95%
Przypomnienie o kodzie PIN w przypadku jego zapomnienia 1,50 € 1,50 €
Odrzucona płatność 0,25 € 0,25 €
Mastercard® (Metalową)
Aktywacja karty z portalu internetowego i dostarczenie kodu PIN OFEROWANY OFEROWANY
Płatność w punktach sprzedaży i online OFEROWANY OFEROWANY
Unieważnienie karty OFEROWANY OFEROWANY
Blokowanie/odblokowywanie karty OFEROWANY OFEROWANY
Zamówienie karty z portalu internetowego i odnowienie
Ważność przez 3 lata
49,90 € 49,90 €
Zarządzanie miesięczne – obejmuje:
- Ubezpieczenie: uszkodzenie/kradzież towarów, nieuczciwe płatności, przypadkowa śmierć lub kalectwo, hospitalizacja
- Wszystkie wypłaty gotówki z bankomatów bez opłat
- Wszystkie płatności w walutach obcych bez opłat
9,90 € 9,90 €
Wypłata w bankomacie OFEROWANY OFEROWANY
Narzut walutowy
Płatność lub wypłata gotówki z bankomatu w walucie innej niż euro
OFEROWANY OFEROWANY
Przypomnienie o kodzie PIN w przypadku jego zapomnienia OFEROWANY OFEROWANY€
Odrzucona płatność OFEROWANY OFEROWANY

Ktoś z otworzył konto przed chwilą